Mässan Info besökare Utställare 2019 Anmälan Utställare Föredrag Utställarkarta Vägbeskrivning Boende

 

 

 

 

 

Anmälan till hälsomässan

Helgen 11-12 maj -19 i Falköping

Plats: Folkets park
Trinnöjegatan
521 33 Falköping

Mässans öppetider
Lördag 10.00 - 18.00
Söndag 10.00 - 15.00

Inflyttning:
Fredag 18.00-20.00
lördag 8.30 - 9.50

Utflyttning: söndag 15.00-18.00
(OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)

Utställarplats
I Folkets park Falköping kan ni boka plats både inne och ute.

Inne är minsta platsen 2*2 meter 1080:- ex moms (1350:- inkl. moms)
och ute är minsta 3*3 meter 992:- ex moms (1240:- inkl. moms).
Ni bokar endast golvytan.

Vi har inga skärmväggar att hyra ut.
All verksamhet ska ske inom den golvyta du har beställt. Det är inte tillåtet at ta el, bord, stolar, o.d. från andra delar av lokalen, andra utställarytor, restaurangen e.d.
Har du fått något du ej beställt, var snäll och säg till så tas det bort.
Elen tar vi en liten kostnad för, ta med egen skarvsladd och tejp om ni behöver.
(arrangör håller ej med sladd eller tejp)
Egna bordsdukar medtages av utställaren.

Hyra av bord och stol
Bokning av bord 120*70 cm kostar
64 kr/st (80 kr ink.moms)
Bokning av stol 20 kr (25 kr inkl. moms)
Beställning av bord och stolar kostar dubbelt sista veckan och sista bokning av
bord och stolar är onsdag innan hälsomässan.

Bokning
När ni har anmält till hälsomässan är den bindande.
Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på hälsomässan.
Anmälningsavgiften skickas ut i från 14 Januari -19
När den är inbetald finns ni på hemsidan och Facebook.

Betalningsvillkor
Anmälningsavgiften som är en förskottsbetalning (600:-) kommer att skickas ut inom en vecka efter att du fått en bekräftelse på din plats.
Ni kommer att ha 10 dagars kredit på anmälnings avgiften efter att ni har fått den genom email eller brev på posten. När anmälningsavgiften är inbetald är Din plats säker. Restrerande inbetalning för hälsomässan kommer i april och betalas in
senast 10 april. All betalning skall vara gjort senast 3 veckor före mässan.
Det går bra att betala med bankgiro samt Swish.

När du fått din faktura och vill göra en ändring på mässyta, bord, stolar, el samt betalning för föreläsning så tar vi en hanteringsavgift på 250:-

Vid anmälan senare än 1 månad före mässdatum ska hela beloppet betalas före mässan. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagstadgad avgift på 60 kr.
Förseningsränta 8% över diskontot från förfallodagen.
Om inte detta är gjort under mässdagarna tillkommer en fakturaavgift på 200 kr.

Observera!
Bord, stolar och el kostar dubbelt sista veckan inklusive flyttningsdagarna.
El går inte att beställa under mässhelgen.

Tillträde
Inflyttning får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.

Utflyttning
Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med en avgift på 1000 kr! Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.
Hanteringen faktureras dig som utställare.

Föreläsningar/Föredrag/Seans
Det finns lokal som ni kan hålla föreläsning/seans/föredrag i.
Ni bokar rummet och har tillgång i 40 minuter.
Här i
folkets park kommer föreläsningarna att vara på schenen samt i kapprummet.
Så det finns inga dörrar utan endast drapperi.
Var klar innan nästa föreläsare kommer. Respektera tiden ni har fått.

Tar ni betalt för föreläsningen/seansen tillkommer en kostnad på 200 kr inkl. moms./föreläsning.
Du kan kryssa för 50 kr, 100 kr eller fyll i eget pris i formuläret.
Spelar ingen roll hur många besökare som kommer på er föreläsning/seans.

Är föreläsningen gratis, kostar det ingenting för att hålla föreläsning.
Arrangörernas bokar in föreläsnings tiderna och är ej ombokningsbara.

Avbokning föredragsrum:
Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan kvarstår betalning för hyrda rum.
(Gäller utställare som tar betalt av besökare till föreläsning).

Återbud/avbokning
All betalning för mässplats SKALL vara inbetald innan hälsomässan.
Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej anmälningsavgiften samt resterande inbetalning vid återbud eller avbokning. Oavsett orsak.

I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger Life4Energy rätt att fritt disponera platsen.

Överlåtelse av monterplats är inte tillåten, utan att ha kommit överens med Life4Energy.
OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.

Produkter/Behandlingar:
Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först.

först till kvarn är det som gäller.

Ex. aloevera, aurakamera, stenar/kristaller, medium, healer osv
Ni får alltid svar från oss!

Reklam i lokalen
Om du sätter upp reklam angående föreläsningar eller mässpriser, glöm ej att ta ned det när mässan är klar. Kostnad 1000 kr vid överträdelse av ej nedtagen reklam kommer faktureras.

Vi tar avstånd från...
Life4Energy tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

Delad utställarplats
Det är tillåtet att dela plats med annan utställare.
OBS!
Max 1 företag/2m². Om två företag är minsta ytan 3*2 meter.
Du som skriver under anmälan ansvarar för hela monterytan och meddelar i förväg fullständigt namn och adress på samtliga utställare. Önskas delad faktura tillkommer en kostnad på 500 kr.

Övriga bestämmelser
Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan.
Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Life4Energy friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.

Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare (underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är inte tillåtet att hänvisa till utställning utanför mässan, utan överenskommelse med Life4Energy.

Direktförsäljning
Är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt förtäring (café, kiosk och serveringsverksamhet). Kontakta arrangören för klargörande. Mail: info@life4energy.se

Åverkan 
- det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Skiljeväggar finns ej att hyra.

Respektera 
Arbetsron för utställarna. Inga störande ljus som hög musik.
Trumning på låg ljudnivå är okej.
Restaurangerna/caféer har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.
Life4Energy friskriver sig från ljud som kan uppkomma i intilliggande sal/rum/hall.

Skadestånd:
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Life4Energy. Inte i något fall ska Life4Energy vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Life4Energy pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

Tvister
med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Tingsrätten.

Marknadsföring

Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning.
Mässansvarig marknadsför genom Stadens kommun hemsida, affischering runt staden där mässan sker i med omnejd, hemsidor, Facebook m.m.

Att synas mer på Facebook och/eller Instagram
Vi, Life4Energy vill att ni uställare skall synas mer på sociala medier och om ni VILL kan ni göra en presentation och/eller video. Är det så att ni inte vill synas mer på Facebook och Instagram än vad ni gör nu, så är det ok att inte göra någon presentation eller video.
Det är upp till er hur mycket ni vill syna
s. Mer kommer i mailet till er.

Övrigt: fyll i formuläret om
* ni har egen namnbricka.
* Vill ni ha pappersfaktura
* Vill ha betalt för föreläsning/seans osv

Anmälan:
När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande,
Life4Energy återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.
Vid frågor så sker all kontakt på mail info@life4energy.se

 

Jag anmäler mig till Hälsomässan i Falköping 11-12 maj 2019

Namn/Företags namn :  
Företag/org.nr. eller person nr.  
Kontaktperson  
Adress  
Postadress  
Mobil  
Tel hem:  
E-mail:  
Hemsida:  
Facebook:  
Instagram:  

 Är intresserad av att hyra:  

st utställarplats 2 x 2 m à 1080 kr ex. moms               (1350:- inklusive moms)
st utställarplats 3 x 2 m à 1620 kr  ex moms             (2025:- inklusive moms)
st utställarplats 4 x 2 m à 2160 kr ex moms             (2700:- inklusive moms)
st utställarplats 6 x 2 m à 2976 kr ex moms             (3720:- inklusive moms)
st utställarplats ute 3 x 3 m à 992 kr ex. moms          (1240:- inklusive moms)
st utställarplats ute 3 x 6 m à 1984 kr ex. moms          (2480:- inklusive moms)
st bord 70*120 á 64 ex moms                (á 80- inklusive moms)
st stolar á 20 ex moms               (á 25:- inklusive moms)
Jag bokar el som kostar 160 kr ex moms       (200:- inklusive moms)
Jag vill ha pappersfaktura ( porto + kuvert 50 kr/utskick)
Jag har egen namnbricka

OBSERVERA! Alla priser är exklusive moms (inom parantes med moms)

Jag/vi säljer produkter
Jag/vi gör provbehandlingar

Jag delar monter med
(namn, adress och orgnr/personnr.

Jag bokar föreläsning om ............i lokalen i 50 minuter
Jag tar betalt för föreläsningen/gång (kostar 200:- inkl.moms)

50 kr 100 kr eget pris

Min presentation om företaget till Facebook.
Övrigt meddelande till mässansvarig!

OBS!
Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela
helgen och har ordnat Med egna försäkringar. Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl. 15.00 på söndagen. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.

Jag har noggrant tagit del av ovanstående och accepterar innehållet i hela texten.

Denna anmälan är bindande enligt betalningsvillkoren ovan.

När jag skickar iväg mailet godkänner jag innehållet.
Det är lika med min namnteckning.