>

Hem Mässan Mässbilder Info besökare Utställare Anmälan & info utställare Föredrag Utställarkarta Vägbeskrivning  

 

 

 

 

Anmälan & info utställare

Helgen 24-25 augusti 2019 i Eskilstuna

Plats: Vilstahallen
Vasavägen 80
633 45 Eskilstuna

Här nedan anmäler ni er i formuläret. Vill ni anmäl er genom PDF fil klicka här!

 

Namn/Företags namn :  
Företag/org.nr. eller person nr.  
Kontaktperson  
Adress  
Postadress  
Mobil  
Tel hem:  
E-mail:  
Hemsida:  
Facebook:  
Instagram:  

 Är intresserad av att hyra:  

st utställarplats 2 x 2 m à 992 kr ex. moms               (1240:- inklusive moms)
st utställarplats 2 x 3 m à 1488 kr ex. moms              (1860:- inklusive moms)
st utställarplats 2 x 4 m à 1984 kr ex. moms               (2480:- inklusive moms)
st utställarplats 2 x 6 m à 2976 kr ex. moms               (3720:- inklusive moms)
st bord 70*180 á 80 ex moms                (á 100- inklusive moms)
st stolar á 20 ex moms               (á 25:- inklusive moms)
Jag bokar el som kostar 100 kr ex moms       (125:- inklusive moms)
Jag vill ha pappersfaktura ( porto + kuvert 30 kr)
Jag har egen namnbricka

OBSERVERA! Alla priser är exklusive moms (inom parantes med moms)

Jag/vi säljer
Jag/vi gör provbehandlingar

Jag delar monter med
(namn, adress och orgnr/personnr.

Jag bokar föreläsning i lokalen i 50 minuter med:
Här kan ni också skriv in om ni önskar föreläsning, lördag eller söndag eller båda dagarna.
Jag tar betalt för föreläsningen/gång 120 kr
(kostar 150:- inkl.moms)

50 kr 100 kr eget pris

Min presentation för Facebook
Övrigt meddelande till mässansvarig!

OBS!
Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela
helgen och har ordnat Med egna försäkringar.
Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl.
15.00 på söndagen. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.

Jag har noggrant tagit del av
nedanstående text och accepterar innehållet i hela texten.
Denna anmälan är bindande enligt betalningsvillkoren ovan.

När jag skickar iväg mailet godkänner jag innehållet.
Det är lika med min namnteckning.

 

Anmälan och kontrakt till Eskilstuna Vilstahallen 24-25 augusti 2019

Mässans öppetider
Lördag 10.00 - 18.00
Söndag 10.00 - 15.00

Inflyttning:
fredag 18.00-20.00
lördag 8.30 - 9.50
(ej larm i lokalen, arrangören sover över natten fredag & lördag)

Utflyttning: söndag 15.00-18.00
(OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)

Utställarplats
I Vilstahallen bokar ni endast golvyta.
Minsta yta att boka är 2*2 kvm som kostar 992:- ( inkl moms 1240:-)
Pris för bord 80
:- (inkl. moms 100:-) och stolar 20:- (inkl. moms 25:-)
Elen kostnad för på 100:- (inkl. moms 125:-)Ta med egen skarvsladd och tejp om ni behöver för elen. (arrangör håller ej med sladd eller tejp)
Vi har inga skärmväggar att hyra ut
.
All verksamhet ska ske inom den golvyta du har beställt.
Det är inte tillåtet att ta el, bord, stolar, o.d. från andra delar av lokalen,
andra utställarytor, restaurangen e.d.
Har du fått något du ej beställt, var snäll och säg till så tas det bort.
Egna bordsdukar medtages av utställaren.

Bokning
Bokar ni för föreläsning och tar betalt, tar vi ut en avgift på 120:- (inkl. moms 150:-)
Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på hälsomässan.
När ni har anmält till hälsomässan är den bindande
.

Betalningsvillkor
Betalningen för hälsomässan skall vara betald senast 1 augusti -19.
Fakturan skickas ut efter att ni har fått bekräftelse om ni kommit med eller inte.
Ni får alltid en bekräftelse från oss .

Inflyttning
Inflyttning får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.

Utflyttning
Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.

Föreläsningar/Föredrag/Seans
Det finns konferenslokal i anslutning till Vilstahallen, i Vilstasporthotell.
Ni bokar rummet och har tillgång i 50 minuter.
Var klar innan nästa föreläsare kommer. Respektera tiden ni har fått.


Tar ni betalt för föreläsningen/seansen tillkommer en kostnad på 150 kr inkl. moms/föreläsning.
Du kan kryssa för 50 kr, 100 kr eller fyll i eget pris i formuläret längst ned.
Spelar ingen roll hur många besökare som kommer på er föreläsning/seans.
Är föreläsningen gratis, kostar det ingenting för att hålla föreläsning.

I formuläret kan ni skriva in om ni önskar föreläsning lördag eller söndag eller båda dagarna.
Vid många bokningar kan det bli att ni endast får en föreläsning.
Ni kan önska tid, men det blir efterfrågan som avgör när ni kan hålla föreläsning.

Återbud/avbokning
All betalning för mässplats SKALL vara inbetald innan hälsomässan.
Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej avgiften vid återbud eller avbokning.
Oavsett orsak.

I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger arrangören rätt att fritt disponera platsen.

Överlåtelse av monterplats är inte tillåten, utan att ha kommit överens med arrangören.
OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.

Produkter/Behandlingar:
Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först.
först till kvarn är det som gäller.

Respektera 
Arbetsron för utställarna. Inga störande ljus som hög musik.
Trumning på låg ljudnivå är okej.
Restaurangerna/caféer har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.
Arrangören friskriver sig från ljud som kan uppkomma i intilliggande sal/rum/hall.

Reklam i lokalen
Om du sätter upp reklam angående föreläsningar eller mässpriser, glöm ej att ta ned det när mässan är klar.

Vi tar avstånd från...
Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående.
Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

Övriga bestämmelser
Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan.
Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.

Direktförsäljning
Är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt förtäring (café, kiosk och serveringsverksamhet). Kontakta arrangören för klargörande.

Åverkan 
- det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Skiljeväggar finns ej att hyra.

Skadestånd:
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Lakanens EnergiKälla. Inte i något fall ska Lakanens EnergiKälla vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Lakanens EnergiKälla pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

Tvister
med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Tingsrätten.

Marknadsföring

Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning.
Mässansvarig marknadsför genom Stadens kommun hemsida, affischering runt staden där mässan sker i med omnejd, hemsidor, Facebook, Eskilstuna kuriren m.m.

Anmälan:
När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande,
Lakanens EnergiKälla återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.

Vid frågor, hör gärna av er!
mail massa@lakanen.se

 

 

 

 

Sista anmälningsdag är
15 juli 2019